scorpion, teksty z czerwca 2013 roku

23 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Bezbarwny.

Czy widziałeś dzi­siaj chmury
czy spoj­rzałeś cho­ciaż raz
czy od­wie­dziłeś uczuć góry
czy upust łzie uczu­cia dasz

Na słońca zachód cza­su szkoda
pełni księżyca nie znasz wszak
na wscho­dy słońca wsta­wać trwoga
wschodów i zachodów uczuć brak 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 czerwca 2013, 00:45

Z Dedykacją.

Le­ci łza po ok­nie szklanym
uważaj- to wier­sz smutny
deszcz na szybę runął blady
a hu­mor ja­kiś ta­ki- dupny

Uśmie­chasz się do deszczu
- to samotność.
bez­radność w To­bie tkwi
- niemo­cy Twej okropność.

I jeszcze Two­ja wina
a raczej jej poczucie
trzy życzenia
życze­nia dżina
- siła, spełnienie, głębo­kie uczucie. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 czerwca 2013, 11:26

Żyj tak, aby na sta­rość nie mówić "gdybym". 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 27 czerwca 2013, 01:06

Metro.

Jeszcze nie siwa
już nie brunetka
jed­nak niefarbowana
cóż za du­ma wielka

Po­mimo lat ubiegłych
i to nic, że dla ko­goś stara
ona w so­bie niepodległa
sta­rość dla niej to nie kara

Mieć siły ty­le w sobie
by zaw­sze być młodym
a z doświad­cze­nia swego
i życia być dum­nie błogim 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 czerwca 2013, 09:50

Nieomylni.

Czar­na maź
spływająca z oczo­dołów bladych
- to łzy.

Anioły płaczą roztargnione...

Róży ciecz
spływająca po posadzce
- to krew.

Sza­tan zap­rasza ruchem rąk...

I jeszcze tylko...
oddech...
jak­by życia...

I wal­ka o duszę biedną. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:45

Post Scriptum.

Umieram
roz­darty na strzępy
i sy­pią się ze mnie drzazgi
kolorowe...

Świeci­dełka lecą
jakby...
unoszą się...
pięknie ma­towo kolorowe

Zdycham i drew­nem rdzewieję
- to kred­ka rdzawa
lecę, lecę, lecę...
błogo...

Drzaz­go­we strumyki
ko­loro­we, ma­towo świecące
ciekną, a ja się wy­bijam tam
gdzie tyl­ko ja być mogę...

W Świat mój...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 czerwca 2013, 00:10

Rozmowa Z Hadesem (lub Cieniem).

Dzień dobry
Witam
Był tu może mój przyjaciel?
Jak wyglądał?
Nie wiem...
Nig­dy go nie poznałem...

Ale... Był tu, prawda? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 czerwca 2013, 01:50

Krzesło.

Krzesło przy sto­le stoi
okurzo­ne, osamotnione
krzesło które czuje
a w uczu­ciach swych
drzaz­ga­mi jest...

Farba
far­by strzępy
okruszki...
kruszy się cała
a na miej­sce jej
suchość...

Krzesło stoi jednak
okurzo­ne i bez farby
osa­mot­nione i suche takie...
i choć nikt nie siada
to na­wet gdyby
- ser­ce harde.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 czerwca 2013, 00:07

Bezsensu Dla Konsensu.

Piszę dziś bezsensu
a może to jak zwykle
troszkę dla konsensu
poczy­ta to z dziesięciu
i będzie tak, o, piknie!

A może to głupota?
głupi jam jest cały?
po­wiesz, żem "sierota!"
a słowa me: "miernota!"
lecz wyt­rzeszczach gały

Bo sam nic nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:00

Tę myśl de­dykuję mi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 czerwca 2013, 00:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.