scorpion, teksty z czerwca 2014 roku

14 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Kamienie Nic Nie Czują.

Czuję się jak
kamień
wśród traw
chy­ba oszaleję
z niemocy
z beznadziei

Bo gdy nadzieja
cza­sem mnie odwiedzi
to tak
spojrzeć
raz i drugi
zachichotać

Wiesz
że kamienie
nic nie czują?

Może...
być może tym ich nadzieja...


Pro­mienie Słońca
Krop­le Deszczu
Płaszcz Liści
Mróz Zimy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 czerwca 2014, 01:25

Jak O Poranku.

Popatrz
jak wy­lewam się
kas­kadą wspomnień

Umiera­liśmy razem
dziś żyje­my osobno

A przecież...
mogło być jak o poranku
kąpiel we mgle
rze­ka liści
i wschód słońca

Wschód słońca
może oz­naczać tyl­ko jedno...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 czerwca 2014, 02:00

Przysięga.

Przy­sięgam ci
uczciwość
prze­de wszystkim
więc niejedną zwadę
niewol­ni­kiem wszak nie będę
bacz tu
łącząc związek
i zabawę

I ty
niewol­nicą mi nie będziesz
choćbyś chciała bardzo
bo gdy ty, tak my oboje
po­myśl wnet
o Słowach twoich
ja przy własnych
twar­do stoję


Dziewczynie... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 czerwca 2014, 16:16

Potajemnie.

Bar­dzo bym chciał
ale tak potajemnie
za­garnąć Twe piękne
li­co us­ta­mi w usta
i żeby Twa chusta
w mej kie­sze­ni wylądowała
gdy­byś tyl­ko zechciała
na pamiątkę
i może...
może i obrączkę

Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 czerwca 2014, 22:00

Krypta Wzruszeń.

Nad gro­bem smutków
to­niesz w samotności
nie chcesz wraz z ni­mi tonąć
nie chcesz
przykrywając
za­kopa­ne już
płachtą szczęścia
grób nie tyl­ko ziemia
nie tyl­ko ziemia

I nie kładź się wśród piasków
pa­mięci i żalu
lecz stój nad nimi
pielęgnuj pomnik
i nie przykrywaj
piasków owych płachtą
lecz przyodziej
i pom­nik odwiedzaj
odwiedzaj 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 czerwca 2014, 01:22

Ko­bieta, która mówi, że ład­nie zszyłem spod­nie, z góry ska­zuje się na moją nieufność. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 czerwca 2014, 11:50

Mas­turbac­ja- sposób na osiągnięcie oczy­wis­tych sa­tys­fak­cji bez zbędnych kosztów. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2014, 14:26

Mglista Jutrzenka Dusz.

Obumiera
w po­zorze sił
jak piękny sen
już pra­wie o brzasku

Tajemnica
magia
księżyc
pełnia krwi
la­tar­nia nocy

Obudź się
dziewczyno
obudź

Zgiń
przepadnij
wy­paczo­ne dusze twoje

Obumierasz
w po­zorze sił

Obudź się
dziewczyno

- to zły sen.

Już świta. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 czerwca 2014, 01:52

Skok W Niebyt.

Zbieram myśli
bez­sensu do kupy
a prze­cież każda
is­kierką życia
- się spłonę.

Rozważanie
sen­su istnienia
to już chy­ba najbliżej
samoubicia
zaszlachtowania
dzierżonej w ser­cu duszy
jak wieprza
dla krwi tylko

A gdy zechcę
w prze­paść nieby­tu skoczyć
czy pchniesz mnie
nożem
czy raczej mnie ugodzisz? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 czerwca 2014, 02:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.