scorpion, teksty z czerwca 2015 roku

6 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Wciąż Pamiętam.

Raz wtedy
nad Twoimi dłońmi mokrymi
oczyściłem duszę
i chy­ba tyl­ko wtedy

Zwie­rzyłem się do bólu
z które­go Two­je dłonie
mok­re nie wytrzymały
i objęły oczy
usta
twarz

Objęły o wiele więcej
ale te­go już Ci
nie opowiem...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 czerwca 2015, 23:00

Jeśli Nie Zginę.

Słowo wystarczy
bym roz­lał się smutkiem
wskaż pal­cem drogę
nie na manowce
skąd wracam

Gnieżdżąc się w mym wnętrzu
za­siejesz pleśń
czy ziar­no prawdy?

Przeszyj mą duszę
zno­kautuj krzycząc w twarz
zawstydź
zbesztaj
naucz

A na koniec
jeśli nie zginę
przyj­mij dłoń
zacznij­my od nowa

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2015, 00:13

Kokosza.

Gdzie moralność
sko­ro mówią
- zdra­da to nie zdrada
bo o dzień spóźniona
a honor
nie wart grosza
bo o grosz tyl­ko tańszy
niźli ku­ra złota

A jeśli powiem
"Bóg"
nie daj Boże
ilu parsknie
a ilu tych, co w trwodze 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 czerwca 2015, 20:00

W og­niu niecier­pli­wości stoisz nad prze­paścią, gdzie tak łat­wo o po­winięcie nogi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 czerwca 2015, 15:00

Tak rzad­ko przychodzi nam świado­mie zasnąć... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 czerwca 2015, 01:33

Dopóki spośród dwóch wy­bieram Ika­ra, dopóty jes­tem młody.

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2015, 12:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.