scorpion, teksty z kwietnia 2014 roku

14 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Autor Krwi.

Spływa po kar­tce papieru
krop­la krwi

li­ter trzy maluje

Może krwi tej autor
zapomniał
jak o po­moc wołać? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 kwietnia 2014, 22:00

Nie W Porę.

Wśród gwiazd miliardów
tyś Słońce
gdzie pla­nety wokół krążą
tyś Ziemia

I Księżyc
ten jedyny
- nów. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 23 kwietnia 2014, 23:23

Skrzynia, Dno, Skała.

Gdy mój okręt
poskładany
znów się o skały rozbije
bądź cho­ciaż mchem pokryta
i na sztorm wra­cać nie każ

A na dnie tym głębokim
niech cho­ciaż skarb jakiś
znajdę... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 kwietnia 2014, 21:54

Mój Anioł Struś.

Chciałbym być
mój anioł struś
nic nie ro­bić całe dnie
w no­cy spać
bo prze­cież śpię

A właśnie
nie śpię czasem
nie ma stróża anioła
tyl­ko czar­ność mroczna
- dusza moja

Chciałbym być
mój anioł stróż
na straży stać
nie
do trum­ny gwóźdź 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 kwietnia 2014, 23:04

Kamień W Sercu.

Gdy­byś była mi jak perła
lecz nie jesteś
wy­ciągnąłbym Cię piękną
dojrzałą
lub zos­ta­wił jeszcze
na chwil kilka

Gdy­byś była jak perła
miłości
lecz nie jesteś

Jes­teś mi
ka­mykiem w bucie
kamykiem... 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 kwietnia 2014, 22:00

Pustka Słów.

Jaki
to smutek
gdy nie pot­ra­fię nawet
uczuć przelać
na kartkę
papieru? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 kwietnia 2014, 22:53

O Poranku.

Czy to słońce
o poranku
czy na deszcz się zbiera
uwiera mnie to "chyba"
nędzna to maniera

Czy ten człowiek
o poranku
czy on uśmiech przyodziewa
wyśmiewa al­bo z fałszu więdnie
obumiera

Chy­ba mi smutno
o poranku
lub wieczorem
pus­to mi od te­go "chyba"
duszno mi potworem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 kwietnia 2014, 22:22

We Mgle.

Nie­chaj ser­ce moje
na deszcz się wychyli
i miast w słońca upa­le płonąć
po krop­li jednej
i też tej następnej
nie­chaj tonie
w czys­tość się zamieni
a później
w ko­lorze tęczy nie­chaj patrzy
co najwyżej
bo gdy słońce na moment
zbyt długi się wynurzy
w mgle cieni się zagłębię
miast mgle pięknych promieni 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 kwietnia 2014, 21:12

Dla P.G.

Dając mi się spojrzeć
ser­ce sta­je jakby
chwilę chce zatrzymać

Dając mi się mówić
po­wiem wszys­tko co miłe
dla Ciebie
przez Ciebie
po Ciebie
i wszys­tko to prawdą

Dając mi się dotknąć
wa­riuję w sza­leństwie snu
i mam ochotę zabić
za każdą wyima­gino­waną sekundę
i mam ochotę na sznur
za każde nędzne obudzenie
rzeczywistości

Dlacze­go by nie śpiączka?
Pragnę Cię w wieczności
ale wiem
umieram, że tyl­ko w mojej
byłabyś... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 kwietnia 2014, 05:10

Błahe Źródło.

Gdy z krop­li kropla
wo­da się budzi
- tyś oceanem

Tyś oceanem
po kostki 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 kwietnia 2014, 00:36

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.