scorpion, teksty z lutego 2014 roku

9 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Bez wyob­raźni umarłbym z nu­dy. Szczególnie jeśli chodzi o kobiety. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 lutego 2014, 00:15

Szczyt świado­mości- pow­strzy­mywa­nie ziewania. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 lutego 2014, 04:32

Pergamin.

Czy jestem
kar­tki pa­pieru sklejone?
za­pisa­ne od środka
któż mnie rozerwie
nim at­ra­men­tem myśli swych utonę?

A może...
może jes­tem książka otwarta
której nikt nie od­ważył się
lub przeczy­tać nie chciał
po­zor­nie w zam­knięciu swym zaparta?

Jes­tem pergamin
pus­tką zmoczony
- roz­ma­zane hieroglify
w pa­lenis­ko ciśnięty
nies­kończe­nie płonę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 lutego 2014, 00:10

Czarny Punkt.

Umieram...

a może tyl­ko chcę umrzeć?
prze­cież żyć... To jak...

Chciałbym żyć. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 lutego 2014, 22:00

Mój Świat.

Zniknęłaś
jak słońce zaszłaś
jes­teś mi
księżycem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 lutego 2014, 20:00

Dedykacja Milionom.

Dla duszy mej pokarmem
spokój ciemności

A gdy jas­ność się do oczu dobija
za­mykam oczy

A gdy jas­ność wasza prze­nika w mój umysł
za­mykam umysł

Wolę być głupim 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 lutego 2014, 00:45

Wędrowcze.

Scho­dami w dół
- ho­ryzont życia
tonę.

W bez­senności myśli
tułam się
biegnę krzycząc

Poczekaj
chwilkę krótką
stań
a grób twój
niech płonie
jarzmem sumienia
spróbuję tylko...
święcę odpalić

Błagaj
bo nie ku pamięci

Poczekaj. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 lutego 2014, 04:44

Żer.

Spójrz Mała
na mą duszę
duszę się
smucę

Co zrobiłaś
i jak żyłaś
myślisz na pokusę
plu­cia so­bie w twarz się skuszę?

Masz rację
nie mów
kłam
oszukuj
łżyj
bo jeszcze pod Cię
splunę

Sko­wycz mu
i kwicz

Ja plunę. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 lutego 2014, 01:00

Wsobny.

Za czarną chmurą
stoisz w mych oczach
niepewny

Czy przybiegniesz
gdy niemy­mi słowami
krzyknę o pomoc?

Może le­piej w lustro...
krzyknę w lus­tro myśli
tak nieskończone
tyl­ko dla mnie
odnalezione

Ten skra­wek papieru
czy pamiętasz?

Spalę. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 2 lutego 2014, 18:18

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.