scorpion, teksty z marca 2013 roku

27 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Trup.

Gęsta wydzieli­na z nosa
z uszu płynie ropa
us­ta rozdziawione
krwią przyozdobione

Ryk radości
z oczo­dołów pryska
kruk białko ko­le i szponami
łeb przeg­niły ściska

Ra­dość kruka
niezmierzona
i żony morderczyni
niech zła ba­ba skona! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 marca 2013, 00:00

Rodzyneczka, Część II

Odtwórz

Na sto­le z pniaka stały pus­te kuf­le. Wo­jow­nik miał mie­sza­ne uczu­cia. Ucier­piał na du­mie, ale cie­szył się, że przeg­rał, gdyż za­biłby te­go, który ja­ko nieliczny w tym świecie, na życie akurat [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 30 marca 2013, 16:57

Bez Siebie.

Chciałem być silny
tak, chciałem być
chciałem rozumieć
i być zrozumianym
pragnąłem miłości
romantycznej
lecz...
doz­nałem jedynie
romantyczne
ser­ca złamanie...

Chciałem być...

Silny?

Na przekór sobie
czy innym?

A jeśli łzę uronię
jest to słabość?

A jeśli ta łza...
przez ot­warte oko wypłynie
na uniesionej głowie
ku światu

Jest to siła? 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 29 marca 2013, 23:06

Łyk Życia.

Jes­teś tu
z przypadku
z tęsknoty
z wo­li swojej
lub ko­goś?

Może właśnie umierasz?
duchowo...
samotny
bez nikogo...

A może rodzi się w Tobie
miłość lub nienawiść?

Jesteś
czy...
Cię nie ma?

Będziesz?


( co­kol­wiek pos­ta­nowi­my w swoim życiu, może war­to naj­pierw na­pić się piw­ka? )


Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 01:08

Nów.

Mój Księżycu
Tyś mi rajem

Ja
trochę dniem
Twym nieszczęsnym

Ale choć niebo wysoko
ja ściągnę je w dół
by To­bie miłość wyznać

Księżycu mój...
gdzie jesteś? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 marca 2013, 00:09

Artyzm Życia.

Sztu­ka latania
papieros
gorąca kawa
sztu­ka życia

Ar­tysta jeden
jed­no dzieło
życie jedno
Two­je, moje...

Kry­tyków wielu
znawcy
przemądrzali
niepraktykujący. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 marca 2013, 20:22

Rodzyneczka, Część I

Odtwórz

Mroczny to był wo­jow­nik, a ludzie ga­dają, że źle mu z oczu pat­rzy. Spy­tacie: Cze­mu mroczny? A no... Chadzał głównie po zmro­ku, a za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 25 marca 2013, 10:22

Trzy Słowa.

Nie od­rzu­caj Wczo­raj, bo to Two­ja siła
której nikt nie posiądzie.

Myśl o Jut­rze i działaj tak
abyś nie żałował Wczoraj.

Żyj dzi­siaj, bo w Dzisiaj
Wczo­raj i Jut­ro zarazem.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 marca 2013, 09:57

Atramentem Oblany.

Jam jest kruk
ciem­na łza
mok­re skrzydła
smo­lis­ta sadź

Jam jest kruk
czar­na maź
w oku mrok
w duszy czadź

Przez Cię. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 marca 2013, 07:03

Bądź Mi Siłą.

Przep­raszam, za świat...
widzisz, ludzie są ślepi.

Przep­raszam też za nich
za to, że są tak nieludzcy

Oni... Przepraszam...
za siebie
że nic nie mogę zrobić...

A może po pros­tu brak mi chęci?

Nie poz­nasz sma­ku żywota
i choć wielu po­wie, że tak jest lepiej
to jak mogą oce­niać życie za Ciebie?

To także nieludzkie.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 marca 2013, 07:15

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.