scorpion, teksty z października 2013 roku

19 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

W kałuży niet­rudno dos­trzec dno. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 31 października 2013, 19:49

Imię Jej.

Jes­teś mi woda
co og­niska suchości chłodzi

Jes­teś mi wiatr
co wzwyż na­miętności po­ryw­czo wznosi

Jes­teś mi ogień
który za­paliw­szy ser­ce rozpala

Jes­teś mi ziemia
pew­ności życia moc­ne­go stąpania 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 października 2013, 18:24

Płomień.

Ogniu
za mgły kurtyną
czym jesteś?

Płomy­kiem świecy
co drogę wskaże?

Og­niska płomieniem
co ogrzeje?

A może je­go żarem tylko
co oko nacieszy?

Pożarem do­mu skrzeczącego
w które­go środ­ku stanę?

Pożogą lasu
gdy ja drze­wem biednym?

Piekłem
og­niem wiecznym...?

I spłonę
zmarznięty
jak tlen się wypalę
dla Ciebie...

Zgliszcza zostawisz
dmuchniesz
a ja polecę
w niepamięć... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 października 2013, 19:07

Crimi.

Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup.


- A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie.
- Gru­bas już był...
- Mrrr... Parę młodą!
- Parę młodą...
- A może mnie?!
- Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame? 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 28 października 2013, 04:33

List Do Wnętrza.

Czy dam radę
światu
na przeciw
i wam...
o po­moc zawołam
lub wrzasnę
z bezsiły
splunę w twarz
niegodzi­wością swoim
i dotknę
ser­ca krys­ta­licznie czystego
za­nim sczer­nieje znów
zblaknie
i trafi
w krainę zapomnienia...

Szepnę to­bie do ucha
duszo ma
wypełniona
pełnią dobra
bądź
pustą
na zło świata
bądź
i pochłaniaj
wpływom niepodległa
do ideału dąż
lecz nigdy
ideałem bądź
nie spocznij na laurach
mając już wszystko
i tak niewiele
pragnij
co warte
- to tylko. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 października 2013, 03:00

Mankiety.

Powiedział
tak mało mam
man­kiety pogięte
duszę rozdartą
i groszy kilka
rzuconych...

Powiedział
tak niewiele
tak niewiele miał
lecz byłaś ty
i nag­le miał
wszystko... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 października 2013, 12:00

Czasu Brak.

A dlacze­go nie
duszę swą
odwiedzić
pod­nieść kwiatek róży
woń poczuć
i kocha nie kocha
cicho z nadzieją wyrecytować
pod nosem...

usiąść w fotelu
przy her­ba­cie jesiennej
wtu­lić się w myśli
i w ciep­le ich zasnąć
w półmro­ku świecy
a dlacze­go nie
duszę swą
odwiedzić... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 października 2013, 00:16

Dwie ko­biety mają to do siebie, że al­bo się uwiel­biają al­bo nie cierpią. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 20 października 2013, 10:03

Prob­lem w tym, że na ciebie lecą te piękne las­ki, a na mnie te mądre.

~ usłysza­ne w myślach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 października 2013, 17:12

Perła.

Krop­la rosy
spływa na Twe usta
krop­la rosy
perła szczęścia pusta

Spi­jam kroplę
gryzę usta
ser­ce Twoje
- nie rzecz pusta 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 października 2013, 17:35

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.