scorpion, teksty z października 2014 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Czy próżność to cecha ludzi pięknych? W ta­kim ra­zie znów jes­tem cho­ler­nym wyjątkiem.

insp.scorpion 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 października 2014, 00:38

Moje Ulubione Zajęcie.

Siedzę w fotelu
piszę do siebie list
- za­bieg w myślach
wca­le nie jak wariat

Może kiedyś go przeczytasz...?

Kończy się atrament
pi­wo też
chy­ba skończę
ten do siebie list
pi­sany w próżnej głowie
wca­le jak wariat

Chciałabyś go przeczytać?

Może...

Może kiedyś. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 października 2014, 01:11

Zwierciadło.

Może gdzieś
na końcu wszechistnienia
na­reszcie zrozumiem

Może już jutro

Sa­mot­ność zwier­ciadłem egoizmu?
może to tyl­ko wza­jem­ne lekarstwa...

Ja tonę w tych morzach!

Zgadnij
do ko­go chciałbym
na­pisać... Dlaczego
piszę wiersz...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 października 2014, 04:00

Praw­dzi­we poszu­kiwa­nia nieśmier­telności roz­poczną się, gdy człowiek od­kry­je, że śmierć to już nap­rawdę koniec.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 października 2014, 23:59

Fala Próżnej Egzystencji.

Znasz ta­ki stan ducha
gdy za­lewa cię nicość

Nie falą goryczy
gniewu czy smutku

Falą cze­goś bezpłciowego
że nie chce się żyć
lecz się żyje
że aż chciałoby się
łez uronić
na pus­ty­ni bez słońca

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 października 2014, 14:07

Do Góry Nogami.

Śpię
i wca­le nie w przenośni
cho­ciaż w su­mie też...

Z le­nis­twa po prostu
zbyt wiele śnię.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 października 2014, 21:30

Pakt.

Za­mieńmy się
na dzień czy dwa
dam Ci czas
dużo czasu
a Ty mi dasz
- to wszystko...

Za­mieńmy się na sny
plus kil­ka chwil
prawdziwych
- wystarczy

Za­mieńmy się
by już tam nie wracać
w zgub­nych życzeń wir
przez dzień
czy cho­ciaż dwa... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 października 2014, 01:11

Nierdzewka.

Chciałbym wyjść
z siebie
może do Ciebie?

Ty­le cza­su minęło
- w sam raz.

Zbyt da­leko mamy
na szczęście
i zbyt blisko
jes­teśmy w myślach

Czy wys­tar­czająco wiele
masz mi za złe?

Ja Tobie
- jak zawsze.

A teraz
do cho­lery jasnej
nie ma na­wet kto pleców umyć... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 października 2014, 02:22

Chyba Zbyt Wolno...

...spi­jałem Cię
z brzegów Two­jej duszy
miast zachłysnąć się Twym gorącem

Gdzie te­raz jesteś
kiedy pragnę og­rzać zmarznięte palce
Two­je, moje
naszy­mi dłońmi wzajemnie

Gdzie te­raz jesteś
gdy pragnę og­rzać zmarznięte serca
Two­je i moje
naszy­mi szep­ta­mi wzajemnie

...spi­jałem Cię
z brzegów Two­jej duszy
tam gdzie byłaś najchłodniejsza

Przepraszam
Ciebie, mnie
cały świat 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 października 2014, 03:03

Pouczenie.

Krzycz
ile w płucach sił
i do­magaj się
co twoje
lecz i słuchaj w ciszy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 5 października 2014, 22:04

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2019, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]