scorpion, teksty z sierpnia 2014 roku

15 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Nawet Do Nikogo.

Mo­je słowa
jak słońce przez szkło
je­dynie palą
nie rumieniąc
nie doj­rze­wając barwą
na two­jej skórze uczuć

Przepraszam.

Krzycząc
pat­rzę na dno szklanki
jak na dno oceanu
lecz szklan­ka nie ocean
bo szklan­ka jest już pusta
w niej od­bi­ja się mój obraz
gdy wszys­tek dla siebie wypiłem

Przepraszam.

Mam ochotę
być dzi­siaj w swoim świecie
zmieniać przeszłość
wiem
wiem, że to bezsensu
ale tak mi lepiej

Przepraszam.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 65 fiszek • 28 sierpnia 2014, 00:00

Sa­mot­ność to mój zawód miłosny. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 sierpnia 2014, 00:30

Burta Wspomnień.

Spy­taj jak to jest
bać się szczęścia

Opierając się o burtę wspomnień
do­tyka mnie fa­la goryczy
i zam­rugnie do mnie słońce
chłodząc zim­ne og­nisko złości
które przygaśnie
ciepłem żalu promieni
że to już było

a wiatr nie da o so­bie zapomnieć
bo wiatr to życie
prze­nika wszys­tkie serca
i po­niesie na­wet te w drob­ny mak rozbite
lecz nie wiado­mo dokąd

Spy­taj jak to jest
bać się szczęścia
a opo­wiem ci
jak bo­li samotność


Odtwórz  

wiersz
zebrał 71 fiszek • 26 sierpnia 2014, 01:00

Krajgi.

Zapomnienie
wkra­da się w serca
- nieważkość pamięci
cza­sem i wspomnienie
prze­nik­nie za­duma­ny umysł
czar­no-białe zdjęcie

Kiedyś każdy spłonie
w zapomnieniu
wte­dy na­wet zdjęcia
skruszą się czasem

A umysł... Jeszcze kruchszy
wszys­cy zapomną
i każdy zapomniany. 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 25 sierpnia 2014, 00:33

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

Zdarza się, że nie widzi­my jak ktoś bar­dzo nie chce nam pokazać. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 17 sierpnia 2014, 23:50

Na Krzyżu Samotnie.

Gdy­bym na krzyżu miał umrzeć
to z ręka­mi na oścież
pat­rząc na wszystkich
z góry
samotnie
i pytając

Dlacze­go?

Gdy­bym na krzyżu miał umrzeć
to nie bez łez
nie bez żalu
bo kim jestem
by za was umierać
potwornie? 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 16 sierpnia 2014, 23:10

Spowiedź.

Przygasam
jak ogień
na pogorzelisku
tyl­ko wiatr pozostał

Przy­gasam powoli
monotonnie
życie!
i tak zbyt szybko

Czas
jak na złość
ciągnie się w nieskończoność
a ja i tak wiem
że już nic nie zdążę zrobić
z tych spraw najważniejszych
co życie obdarowują

Może zdążę cho­ciaż zapomnieć
choć czas
jak na złość... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 sierpnia 2014, 02:15

Nie lśnij jak słońce w księżycu. Mar­niej już tyl­ko być latarką. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 sierpnia 2014, 00:00

W Marmurze.

W og­ro­dach marmurowych
nie ma zieleni
ni promieni
w og­ro­dach marmurowych
od­bi­cia są
mieniące blas­kiem gwiazd
od­bi­cia-dusze konające
cza­sem poez­ja się tam pojawi
częściej jed­nak smutek
i ból przeszłości

W og­ro­dach czar­nych marmurowych
życie zastyga
i su­mienie się budzi
lecz sumienie
ta­kiego ka­mienia nie zburzy
budzą się listy
py­tania się budzą
i cza­sem poezja

Gdy­bym żyć mógł...
och... by­le nie w marmurze
gdy­bym um­rzeć mógł
tak bardzo
bar­dzo chciałbym
we włas­nej skórze umierać
i z poezją
bo to wca­le nie
mar­mu­ru ogrody... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 8 sierpnia 2014, 00:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2019, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]