scorpion, teksty z września 2013 roku

17 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Kochaj siebie. Tyl­ko z wzajemnością... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 30 września 2013, 19:21

Na śmierć trze­ba so­bie zasłużyć. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 29 września 2013, 21:03

Gdy...

I chciałbym tak
chciałbym...

Gdy mi odejść przyjdzie
żebym szepnąć mógł ci do ucha
zasłużyłem na cię

Gdy mi odejść przyjdzie
żebym uśmie­chnąć się mógł
zasłużyłem na cię

I chciałbym tak
gdy mi odejść przyjdzie... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 września 2013, 21:53

Kat.

Uno­si topór

Trach!

W żeb­ro trafił

Trach!

W udo trafił

Trach!

W rękę!
W plecy!

Trach!

Łeb odcina

a ten spa­da tylko
tur­la się
pod Twe nogi

Trach!

Ser­ce tnie

na pół... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 września 2013, 00:13

Na Ławce.

Sie­działem na ławce
ot tak
obróciłaś się
na wspak

Spy­tacie jak?

A tak

Biegłaś truchtu krokiem
i wspak
odeszłaś
ot tak... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 września 2013, 23:11

Nie ro­zumiem jak można żyć w ta­kim bałaga­nie... Ale ja­koś daję radę.

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 września 2013, 19:18

Jak cie­szyć się chwilą obecną, sko­ro nie ro­zumie się chwil przeszłych? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 września 2013, 22:10

Poproszę Tego Kwiatka.

Od­chodzę w mrok
bojąc się włas­ne­go cienia
nie wyt­kniesz nic
nie uj­rzę lus­tra światła
moich myśli stra­pione­go mdlenia

Gdzie jes­teś Skarbie
gdzie nie cze­kasz na mnie
z ciem­ności widzę światło
Ty nie widzisz nic
czy tak zos­tanę na dnie

Pop­roszę te­go kwiatka
co bez liści zwiędły jest
zak­witnie u mnie w sercu
po­kochasz mnie Mała
niemożli­wym sta­nie się 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 września 2013, 23:01

Ufaj ludziom. Prze­jedziesz się na tym, ale też nie mi­niesz ko­goś, kto jest wart Two­jego zaufa­nia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 września 2013, 19:55

Dokąd To?

Poczekaj
dokąd idziesz?

Ja wiem
słońce pa­li okrutnie
deszcz za­miast chłodzić
mrozi
wicher wy­wiewa myśli z głowy
cisza za­miast koić
- trwoży.

Poczekaj
wejdźmy znów na szczytów szczęścia górę
złap mnie za rękę i chodź
a spa­dając wrzaśnij
że wrócisz

Do wo­dy jeziornej
tak cu­dow­nie słod­kiej trafisz

I popłyń
by na dnie nie osiąść

Prze­cież potrafisz. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 września 2013, 21:46

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.