scorpion, teksty z września 2014 roku

9 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Śnić?

Gdy­bym napisał
że jes­teś mi gwiaz­da polarna
byłby to banał?

Ja spec­jalnie nie śpię!
a mógłbym tak pięknie śnić...
że jes­teś mi
gwiaz­da polarna...

Uchylę okno
i po cichu w niebo spojrzę
wyob­rażę sobie
gwiaz­da polarna
że to ty

Bo nie chcę już tyl­ko śnić... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 29 września 2014, 05:15

Dwa Dziwne Światy.

Tam na granicy
tych dwóch dziw­nych światów
zacze­kaj na mnie
prze­cież nie chcesz iść sama

Ja wiem
wiem...

... oka­zać się może,
że to nie na mnie miałaś czekać.

Najwyżej...

... po­myśli­my nieco
tak jak teraz
sta­niemy w miejscu
i będziemy żyć

Al­bo niez­godą zamieszamy
i wte­dy każdy
pójdzie w swoją stronę... 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 23 września 2014, 23:55

Naczynie żalu.

Jej oczy
lśnią
w gra­nicach upustu

Prze­leje się krew
i wypełni
naczy­nie żalu

Jak sza­la utrapień
pod szalą rozsądku
na dno upadnie

I rozsądzi o wieczności

Jej serce
drży
nie z zachwytu

Prze­leje się krew
na lewo
na prawo
w pośpiechu
nienad­chodzące­go ratunku

O! Wieczności...

Prze­lana krew
narzędziem zagłady
- smutku. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 września 2014, 03:00

Nie bierz dosłow­nie, co właśnie napisałem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 września 2014, 15:16

Czy Widziałaś?

Czy widziałaś kiedyś
spa­cer samotny
w deszczu?

Ze spuszczoną głową...
czy to aby spacer?

A czy widziałaś
spoj­rze­nie ta­kich oczu
w ni­cości nieskończonych

I us­ta nijakie
jak byś to nazwała?

Albo...
(bo może aku­rat widziałaś)
jak ktoś na Twój uśmiech
sta­ra się odpowiedzieć

Lecz nie ta­kiej odpowiedzi
się spodziewałaś, prawda?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 września 2014, 03:15

Marze­nia to coś niewy­konal­ne­go i niemożli­wego do spełnienia. Wszys­tko in­ne to tyl­ko pragnienia.


In­spi­rowa­ne Mar­kiem Piekarczykiem. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 12 września 2014, 00:15

Zielona Młodość.

Kiedyś zrzucę swo­je przer­dze­wiałe liście
i będę na­gością szpetny
lecz dzisiaj
liście są zielone
a młodość zieleń bar­dzo lubi

Od­rodzę się na nowo
stanę przed obliczem
wiosen­ne­go wscho­du słońca
czy inny?
może trochę większy
ociupinkę piękniejszy
i da­lej pewnie
zielony


In­pi­rowa­ne No_One_ 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 11 września 2014, 02:03

Złe Fale.

Co tak szumi
to życie, Mamo
nieśmiałe
jak na pianinie
smut­ne palce
i jak krop­le rosy

Ta­ka radość!

A jed­nak się boimy...

Częściej
w morzach deszczu się topimy
a życie szu­mi tylko
i tyl­ko szumi
i szumi...

Odtwórz

Abyś zaw­sze pot­ra­fiła przez­wy­ciężyć szum życia, Mamo. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 9 września 2014, 12:01

Kraina Dziwnych Serc.

Wyszedłem
na pra­wie świeże powietrze
- uli­ce noc­ne­go miasta
za­podziały się tłumy
pa­da deszcz

Ob­ra­cam się we mgle
dlacze­go się boisz?
to tyl­ko deszcz

Brnę samotnie
na przekór nocy
na przekór łez
sreb­rnych świata łez
czy nie czas by wrócić
z krainy mok­rych serc?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 38 fiszek • 1 września 2014, 01:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.