scorpion, strona 2

666 tekstów – auto­rem jest scor­pion.

Jes­tem w wil­czej skórze, więc spo­koj­nie mogę być owcą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 lutego 2017, 01:24

Ciepło.

Stąd zaw­sze się wyjeżdża
zaw­sze się powraca
ktoś tu czeka
zaw­sze i zawsze
ktoś wyprasza

To tu, gdzie ta pustka
on­giś wrzało życie
ktoś tu leży
zaw­sze i zawsze
po zmro­ku i o świcie

Dziś to też tu
choć już w in­nym miejscu
ktoś tu kocha
zaw­sze i zawsze
żyć się chce tu w szczęściu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 lutego 2017, 01:00

Kurier.

Dzięki
za dos­tawę smutku
i tych in­nych śmie­sznych rzeczy
za pat­rze­nie w ścianę
bu­janie- w czar­nych obłokach

- one wy­buchają grzmotem
za­raz deszczem
i cho­lera wie czym jeszcze

Ale to jest śmieszne... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 grudnia 2016, 01:00

Bo Ziemia Jakaś Taka.

Śmierć
czymże jest
kwiatem
co us­chnie na jesień
czy zwiędnie
przedwcześnie

A może kamieniem
ka­mieniem w wodę 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 października 2016, 10:12

Oddech.

Wolność
to­pi się w grzechu
po­karm dla duszy

Spragnieni
wygłodzeni
chce­my pływać?

Pierwsi
pójdziemy na dno.

Trze­ba wolności
uczyć oddychać 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 września 2016, 09:19

Haust.

Budzę się
Piąta nad ranem
Z zewnątrz szarość
Jak ja

Nie myślę
Nie mam czasu
Nie chce mi się
Nie czuję

I tak dzień cały

Czasem
Raz na tydzień
Nak­rzyczę na kogoś
Odepchnę

Czasem
Raz na miesiąc
Ko­goś przytulę
Lecz tyl­ko w myślach

Krok do przodu
Dwa w tył
Gdzieś to już słyszałem
W radio

Chy­ba na­wet żyję
Tak myślę
Muszę uważać
Bo życiem się
Zachłysnę

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 września 2016, 02:00

A Ty Żyłaś?

Nie pisze­my listów o tęsknocie
Nie krzyczy­my w eter
jak nam źle
Nie widzieliśmy się
od miesiąca
cały miesiąc nie kochałem?
to gdzie ja byłem?
czym żyłem, że nie Tobą?
I kto mi wybaczy? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 sierpnia 2016, 10:10

Strach to psychiczny ból, dzięki które­mu wiemy, z czym walczyć. 

aforyzm dnia z 13 sierpnia 2016 roku
zebrał 7 fiszek • 10 sierpnia 2016, 11:34

Promyk.

W obłokach myśli
po­jawia się
pro­myk mądrości
jak jednak
złapać światło... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 sierpnia 2016, 16:07

Czy słowa mają swój ter­min ważności?

Z lis­tu od Spettro. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 czerwca 2016, 22:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 czerwca 2018, 12:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

11 czerwca 2018, 12:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 czerwca 2018, 12:48scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 maja 2018, 16:12szpiek sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

16 maja 2018, 01:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

16 maja 2018, 01:12scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:11scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:10scorpion sko­men­to­wał tek­st Krok.