scorpion, strona 5

666 tekstów – auto­rem jest scor­pion.

Umierajmy.

Wul­ka­nie mój
co lawą wybuchasz
- to ja
miłość, o której nie mówi się
bo zbyt wcześnie
- to ja
gorącem ek­sta­zy wypływam
po To­bie i w Tobie
- to Ty
i już Ciebie nie ma...

Cho­ry smut­kiem tęsknoty
gdy co­raz da­lej się zbliżam
stygnę
umieraj wraz ze mną
bo nieprzyjemnie
żyć w chłodzie

Odtwórz

Dla Spettro... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 sierpnia 2015, 23:30

Na niektórych trze­ba na­cisnąć, aby coś z nich wydusić. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:07

W Nieznanym.

Jak pyłek na wietrze
płomyk na zapałce
tak łat­wo mnie zdmuchnąć
po co, sko­ro sam zgasnę
od­lecę w nieznane

Może tam
na­wet pyłek jest ważny
a płomyk
nig­dy nie gaśnie?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 21 sierpnia 2015, 22:22

Głupotą jest się nie uczyć. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 20 sierpnia 2015, 21:30

To na czym opiera się dzi­siej­sze człowie­czeństwo, to wa­ta cuk­ro­wa. A i dob­rze, że cho­ciaż cukrowa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 sierpnia 2015, 08:30

Kto nie prag­nie być mądrym za młodu, ten nie będzie mądry na starość. 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 7 sierpnia 2015, 00:30

Za­nim zaczniesz ro­bić to, co kochasz, z re­guły naj­pierw mu­sisz ro­bić coś, cze­go nienawidzisz. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 4 sierpnia 2015, 23:00

Pod Drzewem.

Pod drzewem
wszys­tko jest inne
- zielone
myśl i głowa
mniej w deszczu
tonie

Pod drzewem
pra­wie jak w domu
- pod mostem
lecz tutaj
tu­taj czuję się jakoś
gościem...

Pod drzewem
ludzie so­bie są
bliżsi
nie wiem dlaczego
być może
że cichsi 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 lipca 2015, 22:22

Kwiat.

Jak doj­rzała róża
ob­ja­wiasz się
i nieliczni pot­ra­fią cię dotknąć
tak aby się nie ukłuć
reszta tyl­ko płacze z żalu
nie rozumie

Dla wielu
tak szyb­ko wyrastasz
usychasz w mgnieniu oka
nie zdążą na­wet ujrzeć
twe­go piękna

A wielu
nie wie na­wet kim jesteś
choć dla nich
doj­rzałaś wieki temu
nie widzą też
że daw­no zwiędłaś
w ich sercach

Szepnij
za­nim wbi­jesz się
w mój palec
chcę widzieć jak rozkwitasz
czar­na różo
szepnij
bo naj­bar­dziej boli
gdy um­kną two­je kwiaty 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 25 lipca 2015, 02:30

Ar­tysta to człowiek, który ma in­ne spoj­rze­nie na świat i pot­ra­fi to po­kazać ludziom. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 23 lipca 2015, 23:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 marca 2018, 10:23scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

5 marca 2018, 00:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

5 marca 2018, 00:02scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

4 marca 2018, 23:58scorpion wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

28 lutego 2018, 11:30scorpion sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

27 lutego 2018, 22:13scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

16 lutego 2018, 13:33scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.