scorpion, teksty znajomych

6280 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Nie bój się być sobą.
Prze­cież i tak większość cię nie pozna(ła). 

myśl • dzisiaj, 21:03

Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, zmienisz świat. 

myśl • dzisiaj, 20:45

Każdy lew zbyt długo głas­ka­ny po grzy­wie, sta­nie się w końcu wy­liniałym kocurem. 

myśl • dzisiaj, 20:19

Przez bezdroża ludzkich dusz - Kazik

Za­nim było wiado­mo czy Ka­zik, wnuk Ka­zimie­rza się urodzi, na­dano mu imię i wyb­ra­no szkołę, zawód i wyz­na­nie. Oj­ciec Ka­zika był woj­sko­wym pi­lotem. Rzad­ko by­wał w do­mu. Dla sy­na był bo­giem, jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 10:17

Zapominasz...

że wciąż tu jestem
po­między słowami
składam swój dźwięk

z wy­razów zlepiając
myśli wciąż ukryte
po­między historią

że wciąż tu bywam
pal­ca­mi tworząc dziś
siebie wspominam...

.Rodii. 

wiersz • przedwczoraj, 12:43

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz • przedwczoraj, 12:03

Naj­bar­dziej tęsknię za sobą. 

myśl • 20 czerwca 2018, 19:49

Noś siebie za­nim in­ni Cię ubiorą.

sza­fa pełna...
...mnie. 

myśl • 20 czerwca 2018, 16:04

W życiu naj­ciężej, gdy mu­sisz wal­czyć z włas­ny­mi myślami. 

myśl • 19 czerwca 2018, 21:03

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku • 18 czerwca 2018, 21:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka