scorpion, teksty znajomych

6449 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Z ko­bieta­mi jest jak z pot­ra­wami, kuszą te egzo­tyczne, ale naj­bar­dziej tęskni­my za ty­mi, które znamy 

myśl • wczoraj, 21:55

Do gro­bowej des­ki i człowiek uziemiony. 

myśl • wczoraj, 21:06

Kłam­stwo od­bi­ja się od prawdy.

szczerząc się do lustra. 

myśl • przedwczoraj, 20:26

* * *

mogłabym
usiąść i płakać

ale chy­ba wolę
pop­ro­sić czas

o wybaczenie

że mi go ty­le prze­ciekło
między palcami 

wiersz • przedwczoraj, 09:32

Po­myśl dob­rze za­nim źle zrobisz.. 

myśl • 16 grudnia 2018, 18:22

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm • 14 grudnia 2018, 09:15

Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie źle o nas myśli, a my nic z tym nie ro­bimy, da­jemy dowód na to, że myśli dobrze. 

myśl • 13 grudnia 2018, 08:45

Prze­rośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, rzu­cają jak dzi­wa to­rebką.
Sta­wiają za­miast prze­cin­ka, krop­ki, wyk­rzyk­ni­ka...
Co­raz częściej, co­raz gęściej, w co raz większą ciem­ność - Prze­najświętsze Imię JE­ZUS - nadaremno....

I ko­go za­woła w os­tatniej godzi­nie, ten co całe życie pla­mi Je­go Imię? 

myśl • 12 grudnia 2018, 12:17

Niektóre dni są do ba­ni, gdy in­ne się turlają. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort