scorpion, teksty znajomych

6207 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl • przedwczoraj, 20:01

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść. 

myśl • 14 marca 2018, 09:27

Po­między na­mi niebo, o które ciężko się wznieść. 

myśl • 12 marca 2018, 23:46

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz • 12 marca 2018, 21:59

Wszys­tko jest na zaw­sze, dopóki się nie skończy. 

myśl • 10 marca 2018, 10:06

Wzrastamy upadając w sobie.

do­sięga mnie sil­ne przeświad­cze­nie
roz­człon­ko­wania na pierwotność
miażdżącej ut­ra­ty w za­ciszu serca

choć prze­nikasz doszczętnie cząsteczki
już tyl­ko bez­wied­nie daję ci poz­wo­lenie
na zer­wa­nie spoj­rzeń od­chodze­niem

a gdy każdej do­bie ob­ce zapomnienie
ska­zuje na niekończące stroskanie
po­zos­ta­jemy naj­bliżej do gra­nic i poza 

wiersz • 9 marca 2018, 22:36

Cie~pło

prze­nikam każdą zaszep­taną noc
naj­ciem­niej­sze za­kamar­ki zapląta­nia
gdy cienie dłoni otu­lają twarz

zag­ry­zam na krawędzi sny
cen­niej­sze od wszys­tkich bogactw

wciąż szu­kając w so­bie
mi­lion po­wodów na nie 

lecz to ja­wa trwo­ni chwi­le
jak czu­le składa­ne pocałunki
na jej us­tach

zim~no 

wiersz • 8 marca 2018, 21:59

Sta­wiamy na kwiat­ki, wy­kosztując się na rurze.*

tu­li pan
*róże 

myśl • 8 marca 2018, 17:56

Z okaz­ji Dnia kobiet

Be­tono­wi chłop­cy nie lu­bią myślących kobiet.


I myślę, że na dzień dzi­siej­szy jest to mój os­tatni tek­st na tym pożal się Boże por­ta­lu literackim.
Może sta­nie się cud i zmienię kiedyś zdanie
 

myśl • 8 marca 2018, 09:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka