scorpion

666 tekstów – auto­rem jest scor­pion.

O Miłości.

Chciałbym na­pisać o miłości
to jak prze­widy­wanie po­gody na szlaku
opi­sanie kształtu gruszki
to jak by­cie kroplą w deszczu
- jedyną
wiara w nieznane
wrzask w dwuoso­bowym tłumie ciszy
usłysz mnie, usłysz!
Słyszę. Bez słów.
Miłość, ha!
to jak wys­trze­lona strzała
która nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 kwietnia 2017, 04:00

Toń.

Na­pisał ktoś do mnie
- wiersz
"wiara to coś na przekór oczom"
czy wierzę
za­nurzam się czy odpływam
w tej bla­dej toni
czy może tylko
tonąć w niej można...?
a jeśli miłość...
dla niej po dnie chodzić mogę...! 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 marca 2017, 18:00

Stań.

Znikam
gdy tyl­ko gro­zy ptak wzleci
na opak, na wspak
się miotam
jak dzieci

powiedz
gdy pi­kować już zacznie
ok­rzy­kiem zguby
obudź mnie
wrzaskiem

spojrzę
gdy będzie już we mnie
na­de mną, po­de mną
zbyt późno
zbyt wszędzie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2017, 00:30

Jes­tem w wil­czej skórze, więc spo­koj­nie mogę być owcą. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 lutego 2017, 01:24

Ciepło.

Stąd zaw­sze się wyjeżdża
zaw­sze się powraca
ktoś tu czeka
zaw­sze i zawsze
ktoś wyprasza

To tu, gdzie ta pustka
on­giś wrzało życie
ktoś tu leży
zaw­sze i zawsze
po zmro­ku i o świcie

Dziś to też tu
choć już w in­nym miejscu
ktoś tu kocha
zaw­sze i zawsze
żyć się chce tu w szczęściu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 lutego 2017, 01:00

Kurier.

Dzięki
za dos­tawę smutku
i tych in­nych śmie­sznych rzeczy
za pat­rze­nie w ścianę
bu­janie- w czar­nych obłokach

- one wy­buchają grzmotem
za­raz deszczem
i cho­lera wie czym jeszcze

Ale to jest śmieszne... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 grudnia 2016, 01:00

Bo Ziemia Jakaś Taka.

Śmierć
czymże jest
kwiatem
co us­chnie na jesień
czy zwiędnie
przedwcześnie

A może kamieniem
ka­mieniem w wodę 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 października 2016, 10:12

Oddech.

Wolność
to­pi się w grzechu
po­karm dla duszy

Spragnieni
wygłodzeni
chce­my pływać?

Pierwsi
pójdziemy na dno.

Trze­ba wolności
uczyć oddychać 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 września 2016, 09:19

Haust.

Budzę się
Piąta nad ranem
Z zewnątrz szarość
Jak ja

Nie myślę
Nie mam czasu
Nie chce mi się
Nie czuję

I tak dzień cały

Czasem
Raz na tydzień
Nak­rzyczę na kogoś
Odepchnę

Czasem
Raz na miesiąc
Ko­goś przytulę
Lecz tyl­ko w myślach

Krok do przodu
Dwa w tył
Gdzieś to już słyszałem
W radio

Chy­ba na­wet żyję
Tak myślę
Muszę uważać
Bo życiem się
Zachłysnę

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 września 2016, 02:00

A Ty Żyłaś?

Nie pisze­my listów o tęsknocie
Nie krzyczy­my w eter
jak nam źle
Nie widzieliśmy się
od miesiąca
cały miesiąc nie kochałem?
to gdzie ja byłem?
czym żyłem, że nie Tobą?
I kto mi wybaczy? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 sierpnia 2016, 10:10

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 13:05scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 maja 2017, 21:11scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 maja 2017, 20:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 maja 2017, 19:09scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

24 maja 2017, 19:07scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 maja 2017, 18:51scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 maja 2017, 19:24scorpion wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

21 maja 2017, 17:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 maja 2017, 00:38scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2