scorpion, teksty z kwietnia 2015 roku

4 teksty z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Żad­na poez­ja tak nie zachwy­ca, jak ta, którą można od­kryć, a nie tyl­ko przeczytać. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 19 kwietnia 2015, 01:00

Pożegnanie.

Tu, w zmur­szałych liściach pragnień
na krawężni­ku rzeczywistości
to­pię się w kałuży smutku
dziw­ne­go smutku
bez recepty
bez lekarza

Tu, gdzie wątpię
w nieis­tnienie Boga
i spo­wiadam się w eter włas­nej duszy

Tu umieram. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 kwietnia 2015, 17:17

Zbłąkałaś się, owie­czko. Tu sa­me wilki. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2015, 00:30

Moja Mała.

Szepnęłaś mi do ucha
przenikliwie
natarczywie
spojrzałem
na twe spla­mione dłonie
ociekały owocem
z drze­wa poznania
dob­ra i zła

Pod­niosłem więc twe dłonie
wys­sałem i zlizałem
soczys­ty miąższ
śmiałaś się tak wstydliwie
a ja nie poznałem...

Chce mi się miłości... Co z tym zrobić? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 kwietnia 2015, 03:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.