scorpion, teksty z marca 2014 roku

13 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Woda Wyschła.

Byłem potok
uczuć wylanych
czy wys­chło mo­je źródło?
byłem gniew i czar
i smutek
a słońce prze­cież nie pustoszy
wo­dy bystrej

Może tyl­ko ktoś przypadkiem
ka­mień w źródło cisnął?

Może niespecjalnie
wy­pił wodę wyschłą... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 24 marca 2014, 21:05

Chyba Zimowo.

Na krańcu mroźne­go noska
budzi się ciepło dusz
na­wie­dzając mnie z każdym oddechem
żyję

I pięknie jest
choć smutno
brak tej je­dynej duszy pokrewnej
której nie mogę ot tak sobie
oddechnąć

Tak pięknie... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 marca 2014, 22:01

W Krajobrazach Życia.

Kruchością swą umieram
jak każdy
każdy umiera
lub ewen­tual­nie ginie
gu­bi się
gdzieś wędru­je po obłokach duszy
ale ja...
umieram
- zat­ra­cam się. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 marca 2014, 23:58

Młot I Pył.

A gdy ser­ce moje
w pył się rozpadnie
i z ran przezroczyście
krwa­wić zacznę
nie będzie człowieka
będę ja tylko

I gdy dusza moja
w ka­mień się zamieni
a żal zacznie
młotem bić bezlitośnie
nie będzie nikogo
tyl­ko ja 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 16 marca 2014, 20:00

Obraz Dnia.

Nie za­bijaj snu
nie zabijaj
bo sen jest
jak po­ranek ro­sy mglisty
chłod­no piękny
rześki
gdy wszys­tko śpi jeszcze

I mi­ja sen
sam z siebie przecież
więc nie zabijaj

I jut­rzen­ka mi­ja niedościgniona
gdy śnimy
nie za­bijaj jutrzenki 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 marca 2014, 05:20

Lilisi.

Jeśli spoj­rzę na Ciebie
raz jeszcze
to jak na perłę

- scho­waną gdzieś na dnie oceanu
w ciem­nym błękicie
ok­ry­tym kon­ty­nen­ta­mi rzęs
i już roz­ry­wać skorupy
nie będę
i już wydzierać klejnotu
nie będę

Tyl­ko sa­ma ro­zew­rzyj się
de­likat­nie wturlaj
w mą duszę
i rozpłyń
po krańcach świata
i światem bądź 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 13 marca 2014, 23:00

Promień Światła.

Przeklęta jest dusza moja
potępiony jest anioł upadły

Przeklęty jes­tem ja
każdej chwi­li zmora
którą obojętnieję
jak­by rdzewieję...
zapominam

Chciałbym tak po prostu
zat­rzy­mać się na chwilę

Jak anioł upadam
w niena­wiści serc. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 marca 2014, 22:22

Królowa Zimy.

Roz­darłaś mi serce
mie­cza mro­zu płomieniem

Roz­darłaś je
ok­ruch lo­du zaszczepiłaś
a ok­ruch ten
nie zgaśnie już
nigdy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 marca 2014, 00:40

Szkło Brudne.

Serce
- szkło
na­lewa kto chce
pi­je kto chce
roz­bi­ja- tłucze
i tyl­ko pos­prząta ktoś... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 marca 2014, 23:50

Do Pani.

Mam podły humor
to chy­ba na miłość
nie krzycz dziś
gęby nie rób
szep­cz mi i słuchaj
jak wołają o wolność
mo­je myśli

Szep­cz mi i słuchaj

Ciszy... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 marca 2014, 00:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.