scorpion, teksty z sierpnia 2017 roku

2 teksty z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Wszys­tko, co o To­bie po­wiedzą może być prawdą, jeśli tyl­ko w to uwierzysz. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2017, 12:40

Chór.

Świer­szczu za oknem
Co sprawiasz
Że nie umieram z samotności
Że tyl­ko krzyczę
W nieboskłon myślami
Graj

Naj­piękniej­szy dźwięk skrzypiec
Nie zaświer­szczy tak pięknie
Jak ty
W kółko, na nowo
Z le­ciut­kim tyl­ko zawahaniem
"Czy aby na pew­no grać na­dal to samo?"

Graj
Wzbudzaj ko­lej­ny szept świerszcza
Te­go obok, co gra jak Ty 
I te­go za oknem
Co słucha 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 sierpnia 2017, 03:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 października 2018, 22:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 października 2018, 09:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

6 października 2018, 16:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 października 2018, 16:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 października 2018, 20:43scorpion sko­men­to­wał tek­st Kwintesencja po­puliz­mu : Ku­pić [...]

3 października 2018, 20:41scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 września 2018, 22:27scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

26 września 2018, 21:37wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]